Preskočiť navigáciu.
Domov
S MoZiGo to je jednoduchšie

Inštalačka MoZiLive 1.3.8.2

Inštalačka MoZiLive 1.3.8.2

- nová obrazovka na ktorej sa vyberajú možnosti sťahovania údajov spoločná pre GS a leaflet mapku

Nájdite si 10 minút na oboznámenie sa s novými možnosťami MoZiLive...

https://youtu.be/ldEbkUcr3Vc

 Odkaz na stiahnutie

http://mozilive.zubor.net/downloads/MoZiLive_install_1.3.8.2.exe