Preskočiť navigáciu.
Domov
S MoZiGo to je jednoduchšie

Ako MoZiGo používa checklistbox na hlavnej stránke

Pre zoznam kešiek na hlavnej stránke je použitý tzv. checklistbox, čo je komponenta windows
ktorá spája možnosti checkboxu a jednoduchého zoznamu.
Mozigo sa snaží využiť všetky dostupné vlastnosti tejto komponenty nasledovným spôsobom.
To či listing kešky mám už k dispozícii offline na disku alebo nie mozigo označuje typom rezu písma a tým či je checkbox povolený alebo nie.
Alebo ešte inak, typ rezu písma určuje či listing danej kešky už existuje lokálne na disku alebo nie
Ak je bold/tučné/=tak neexistuje 
Ak je normal=tak existuje
Súčasne je checkbox dostupný na označenie cez ľavé tlačítko myšky - to znamená, že listing kešky ešte na disku nie je.
Kešky, ktoré sa zobrazujú normálnym písmom a sú v stave /not enabled=disabled/ tak tieto kešky už majú na disku v adresári htm svoj záznam v podobe htm súboru.
Takýto listing je ihneď k dispozícii po ťuknutí na takýto riadok v checklistboxe.
V browseri vpravo sa zobrazi redukovaný htm listing ochudobnený o reklamy a balast z gc.com a naopak obohatený o iné užitočné informácie.
Z farby textu v checklistboxe mozigo je ihneď vidieť o akú kešku ide, či je to Tradi, Multi atď.
Dôležitá informácia o tom, že keška je disabled vidieť z jej červenej farby.
Typom písma - šikmé, mozigo zobrazuje tie listingy kešiek, ktoré už boli nájdené...
Označiť kešku zo zoznamu aj keď ju mám už stiahnutú sa dá
1.cez pravé tlačítko myšky
2.držaním klávesy shift+ľavé tlačítko myšky -takto sa dá označiť celá množina
3.buttonom na to určeným - pod zoznamom sú mačkadlá pre prácu s checklistboxom
myslím tým, označ všetko, odznač všetko atď...
Odznačenie je tiež možné viacerými spôsobmi
1.cez pravé tlačítko myšky
2.držaním klávesy ctrl+ľavé tlačítko myšky -takto sa dá označiť celá množina
3.buttonom na to určeným - pod zoznamom sú mačkadlá pre prácu s checklistboxom
myslím tým, označ všetko, odznač všetko atď...

Buttony napravo od checklistboxu sú určené na rýchle zotriedenie zoznamu podľa
1.vzdialenosti
2.abecedne a-z
3.abecedne z-a
4..7.dátumov,typu kešky a dátumu uloženia na disku
V neposlednom rade je nad každým tlačítkom nápoveda a stačí trošku dlhšie podržať
kurzor myšky nad buttonom a mozigo vám prezradí načo slúži.

Ďalší rad buttonov pod checklistboxom na hlavnej stránke slúži na exporty - tieto
exporty sa vykonajú vždy iba so zoznamom kešiek, ktoré sú označené a stiahnuté na disku.