Skip navigation.
Home
S MoZiGo to je jednoduchšie

OziMapToKmz_uni_lng verzia 1.0.1.3

Program na rozdelenie rastrových máp určených pre OziCE pre potreby garmin colorado,Oregon...

Obsahuje jazykove súbory v CS,EN,DE