Skip navigation.
Home
S MoZiGo to je jednoduchšie

Používateľský účet

Predpokladám, že sa registrujete preto, aby ste získali kľúč na používanie MoZiGo.Preto ako svoje registračné meno vždy uveďte svoj nick, ktorý používate aj na www.geochaching.com. Naopak heslo použite iné!!!! Chcem predísť podozreniam o možnosti zneužívania atď. Nechcem ani ručiť za to, že nikto "nenabúra" tento web a príde tak ku heslám. Vedzte, že samotné heslá sa tu neukladajú, ukladá sa len ich md5 kód z ktorého sa spätne NEDÁ zistiť heslo.
Medzery sú dovolené; interpunkcia dovolená nie je, okrem bodky, spojovníka a znak podčiarknutia.
Zadajte platnú e-mailovú adresu. Na túto adresu budú posielané všetky e-maily. E-mailová adresa sa nezverejňuje a použije sa jedine, pokiaľ požiadate o zaslanie zabudnutého hesla alebo o upozorňovanie na novinky.